Garanti Şartları

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve (2) yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda , onarımda geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla yirmi (20) gündür. Bu süre, malın yetkili servisimize veya bayimize teslim edildiği tarihten itibaren başlar.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanma halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır

5. Malın;

• Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

• Yetkili servisimizin düzenleyeceği raporlarla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi halinde, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Tüketiciler bakım, onarım ve servis istasyonları ile aralarında meydana gelen      anlaşmazlık durumlarında,AS/COM A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne mektup, fax yada telefonla bildirmek durumundadırlar.

7. Bu garanti kaza, felaket, yanlış ve kötü kullanma ani voltaj değişiklikleri, elektirik   tesisatının yetersizliği, topraklamanın olmaması, uygulamada kullanılacak cihaz ve programların uyumsuzluğu veya bozuk olmaları, kullanım ortamının aşırı tozlu, nemli, sıcak olması, orijinal ambalajının dışında nakliye, çarpma, düşürme vb. sonucu meydana gelebilecek kırılma ve çizilme, Ascom yetkili teknik servisi elemanlarının dışındaki şahısların cihaza yapacağı her türlü müdahale (İlave aksam bağlanması, kapasite arttırması, onarım teşebbüsü vb. ) neticesinde meydana gelebilecek hasarları kapsamaz. Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Ürürün veya muhtevilatındaki aksamın seri numaralarını veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması, Ascom Garanti Belgesinin ibraz edilememesi durumlarında garanti geçersiz olur.

9. Arızalı ürün mesai saatleri içinde Ascom Yetkili teknik servisine getirilir ve tamiratı müteakiben buradan müşteriye teslim edilir. Nakliye bedelleri müşteriye aittir.

10. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.